Vizyon, Missiya və Məqsədlər

VİZYONUMUZ
İnsanlara zəruri bilik və bacarıqlara yiyələnmək vasitəsilə öz potensiallarını reallaşdırmaq və cəmiyyətə fayda vermək imkanının yaradılmasıMİSSİYAMIZ
Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin inkişafına yönəlmiş proqram və layihələrin dəstəklənməsi və dövlət təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının müasir tələblərə uyğunlaşdırılması yolu ilə təhsilin dayanıqlı inkişafına nail olmaq

MƏQSƏDLƏRİMİZ
Təhsilin inkişafı ilə bağlı dövlət siyasətinin hazırlanmasına dəstək olmaq

Təhsil və iqtisadiyyat arasında inteqrasiyanın gücləndirilməsinə töhfə vermək 

Təhsilin inkişafı üzrə mexanizmlərin hazırlanması və icrasında iştirak etmək