Dəyərlərimiz

Dürüstlük

Fəaliyyətimizdə yüksək mənəvi və etik standartlara riayət edirik.

Mükəmməllik

Keyfiyyətli və nəticə yönümlü fəaliyyət üçün daim təkmilləşirik.

Əməkdaşlıq

Bütün hədəf qrupları və tərəfdaşlarımızla davamlı əlaqə saxlayırıq.

Hesabatlılıq

Tərəfdaşlar və cəmiyyət qarşısında şəffaf və açıq mövqe sərgiləyirik.

Sosial məsuliyyət

Təhsili cəmiyyətin inkişafı üçün ən mühüm amil hesab edirik.

Nəticə yönümlülük

Verilmiş zaman ərzində ölçülə bilən məqsədlərə nail oluruq.