Ali təhsil

Akademik mobillik proqramlarının həyata keçirilməsi

Ali təhsil müəssisələrinin institusional inkişafı

Elmi tədqiqatların aparılması, nəşr və dərsliklərin hazırlanmasına dəstək

Dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində layihələrin icrasında iştirak

Ali təhsil müəssisələri tələbələrinin şəxsi və peşəkar inkişafı

Orta ixtisas təhsili

Təhsil müəssisələrinin institusional inkişafı, idarəetmə və pedaqoji bacarıqların artırılması 

Tədris resurslarının hazırlanması və yenilənməsinə dəstək

Orta ixtisas təhsili sahəsində dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişaf etdirilməsi

Orta ixtisas təhsili müəssisələri tələbələrinin şəxsi və peşəkar inkişafı

Ümumi təhsil

Ümumi təhsil müəssisələrinin idarəetmə və pedaqoji bacarıqlarının artırılması 

Ümumi təhsil müəssisələrinin infrastrukturunun inkişafı

Tədris resurslarının hazırlanması, yenilənməsi və təminatına dəstək

Dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətlər

Şagirdlərin fiziki, sosial-emosional və intellektual bacarıqlarının stimullaşdırılması

Məktəbəqədər təhsil

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində idarəetmə və pedaqoji potensialın inkişaf etdirilməsi

Dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində layihələrin icrasında iştirak 

Valideynlərin məktəbəqədər təhsilin inkişafına cəlb edilməsinə dəstək